О ВРЕМЕНСКОЈ (НЕ)ЛОКАЛИЗОВАНОСТИ У СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА НА ПРИМЕРУ АНДРИЋЕВЕ ПРИПОВЕТКЕ „АСКА И ВУКˮ И ПРЕВОДА НА РУСИНСКИ И РУСКИ ЈЕЗИК

  • Тијана Балек Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Одсек за славистику

Сажетак

Активности (као и стања), посматрано из перспективе говорника који време процењује управо у односу на тренутак у којем говори о одређеној појави, могу се налазити у једном од три временска плана – прошлом, садашњем или будућем. Овај податак непрецизно дефинише ту активност на оси времена јер је за такво одређење потребно установити, поред времена реализације предиката, и друге релевантне граматичке и синтаксичке особине не само глагола, него и субјекта, објекта, адвербијала и др. елемената, будући да је временска локализација комплексно неграматикализовано поље. Поред кратког прегледа литературе посвећене датом проблему, у раду дајемо одређена запажања у погледу (не)локализованости специфична за грађу приповетке И. Андрића Аска и вук, те превода овог дела на русински и руски језик.

Референце

Ahapkina, Ja. È. (2007). Tipy vremennoj lokalizovannosti na rannem ètape rečevogo ontogeneza. V: Cejtlin, S. N. (otv. red.) (2007). Semantičeskie kategorii v detskoj reči. Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija. 49–77. (Cyrillic)
Bondarko, A. V. (1987). Vremennaja lokalizovanostʹ. V: Bondarko, A. V. (otv. red.) (2007). Teorija funkcionalʹnoj grammatiki. Vvedenie. Aspektualʹnostʹ. Vremennaja lokalizovanostʹ. Taksis. Leningrad: Izd-vo Nauka. 210–233. (Cyrillic)
Bondarko, A. V. (2007). O vzaimosvjazjah komponentov aspektualʹno-temporalʹnogo kompleksa. Acta Linguistica Petropolitana. Trudy instituta lingvističeskih issledovanij, № 1, T. 3, 37–49. (Cyrillic)
Knjazev, Ju. P. (2007). Grammatičeskaja semantika. Russkij jazyk v tipologičeskoj perspektive. Moskva: Jazyki slavjanskoj kulʹtury. (Cyrillic)
Mathanova, I. P. (2012). Specifika vremennoj lokalizovannosti / nelokalizovannosti v russkih vyskazyvanijah s semantikoj povedenija. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologija, №3(19), 30–39. (Cyrillic)
Plotnikova, E. V. (2012). Kategorija vremennoj lokalizovannosti v vyskazyvanijah obobŝenno-ustupitelʹnogo tipa. Vestnik ČGPU im. I. Ja. Jakovleva, № 1 (73), Č. 2, 132–136. (Cyrillic)
Smirnov, I. N. (2010a). Semantika kačestvennosti v situacijah vnevremennosti (na materiale sovremennogo russkogo jazyka). Izvestija Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta im. A. I. Gercena, 124, 217–225. (Cyrillic)
Smirnov, I. N. (2010b). Kategorija vremennoj lokalizovannosti/nelokalizovannosti dejstvija i ee vzaimodejstvie s temporalʹnostʹju i aspektualʹnostʹju. Izvestija Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta im. A. I. Gercena, 126, 186–194. (Cyrillic)
Smirnov, I. N. (2010c). Kratnostʹ glagolʹnogo dejstvija i sredstva ee vyraženija v sovremennom russkom jazyke. Izvestija Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta im. A. I. Gercena, 137, 106–115. (Cyrillic)
Smirnov, I. N. (2011a). Protivopostavlenie dejstvij po priznaku lokalizovannosti / nelokalizovannosti vo vremeni: spornye slučai istolkovanija. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Puškina, № 1, T. 1, 75–83. (Cyrillic)
Smirnov, I. N. (2011b). Vyraženie intervala v situacijah neograničenno-kratnogo dejstvija (na materiale sovremennogo russkogo jazyka). Vestnik Čerepoveckogo gosudarstvennogo universiteta, № 3, T. 1, 61–65. (Cyrillic)
Smirnov, I. N. (2011c). Priznak vremennoj lokalizovannosti / nelokalizovannosti dejstvija v aspektualʹnoj semantike russkogo glagola. Sibirskij filologičeskij žurnal, 2, 172–180. (Cyrillic)
Tanasić, S. (1996). Prezent u savremenom srpskom jeziku. Beograd: Institut za srpski jezik SANU. (Cyrillic)
Tanasić, S. (2005). Sintaksa glagola. U: Ivić, M. (ur.) (2005). Sintaksa savremenoga srpskog jezika. Prosta rečenica. Beograd–Novi Sad: Institut za srpski jezik SANU–Matica srpska. 345–476. (Cyrillic)
Tanasić, S. (2007). Iz problematike rečenica sa veznicima kad, dok i čim. Naš jezik, knjiga XXXVIII, sveska 1–4, 15–26. (Cyrillic)
Varlamova, V. V. (2017). Vremennaja lokalizovannostʹ kak osobaja kategorija sovremennogo russkogo jazyka. European research, 7(30). Preuzeto 30. 08. 2022. sa https://cyberleninka.ru/article/n/vremennaya-lokalizovannost-kak-osobaya-kategoriya-sovremennogo-russkogo-yazyka (Cyrillic)
Veljović, B. (2017). Obeležavanje prošlih ponavljanih radnji u pripovetkama Ćamila Sijarića. Ishodišta, 3, 45–61. (Cyrillic)

ИЗВОРИ
Andrič, I. Aska i volk. Preuzeto 31. 08. 2022. sa https://bookscafe.net/read/andrich_ivo-aska_i_volk-165100.html#p1 (Cyrillic)
Andrič, I. (1978). Pripovedki. Novi Sad: Ruske slovo. (Cyrillic)
Andrić, I. Aska i vuk. Preuzeto 01. 09. 2022. sa https://gimnazijadg.files.wordpress.com/2016/09/aska-i-vuk.pdf (Cyrillic)
Објављено
24. 02. 2023.
Како цитирати
БАЛЕК, Тијана. О ВРЕМЕНСКОЈ (НЕ)ЛОКАЛИЗОВАНОСТИ У СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА НА ПРИМЕРУ АНДРИЋЕВЕ ПРИПОВЕТКЕ „АСКА И ВУКˮ И ПРЕВОДА НА РУСИНСКИ И РУСКИ ЈЕЗИК. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 155-169, feb. 2023. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/58>. Датум приступа: 19 may 2024 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2022.6.155-169.
Bрој часописа
Секција
Articles