БАЛЕК, Тијана. О ВРЕМЕНСКОЈ (НЕ)ЛОКАЛИЗОВАНОСТИ У СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА НА ПРИМЕРУ АНДРИЋЕВЕ ПРИПОВЕТКЕ „АСКА И ВУКˮ И ПРЕВОДА НА РУСИНСКИ И РУСКИ ЈЕЗИК. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 155-169, feb. 2023. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/58>. Датум приступа: 21 june 2024 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2022.6.155-169.