Балек, . (2023). О ВРЕМЕНСКОЈ (НЕ)ЛОКАЛИЗОВАНОСТИ У СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА НА ПРИМЕРУ АНДРИЋЕВЕ ПРИПОВЕТКЕ „АСКА И ВУКˮ И ПРЕВОДА НА РУСИНСКИ И РУСКИ ЈЕЗИК. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, 6(6), 155-169. doi:10.19090/rs.2022.6.155-169