Балек, Тијана. " О ВРЕМЕНСКОЈ (НЕ)ЛОКАЛИЗОВАНОСТИ У СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА НА ПРИМЕРУ АНДРИЋЕВЕ ПРИПОВЕТКЕ „АСКА И ВУКˮ И ПРЕВОДА НА РУСИНСКИ И РУСКИ ЈЕЗИК" РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], Година 6 Bрој 6 (24 February 2023)