Балек, Тијана. " О ВРЕМЕНСКОЈ (НЕ)ЛОКАЛИЗОВАНОСТИ У СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА НА ПРИМЕРУ АНДРИЋЕВЕ ПРИПОВЕТКЕ „АСКА И ВУКˮ И ПРЕВОДА НА РУСИНСКИ И РУСКИ ЈЕЗИК." РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], 6.6 (2022): 155-169. Web. 7 Dec. 2023