ОЧУВАЊЕ ЈЕЗИКА И КУЛТУРЕ У МУЛТИКУЛТУРНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

  • Јасмина Клеменовић
  • Доротеа Будински

Сажетак

Савремено друштво из дана у дан постаје све више мултикултурално. Глобализација мења начин на који доживљавамо свој национални идентитет и културну припадност, а поред тога мења и начин на који доживљавамо друге људе, њихову културну припадност и идентитет. Питање мултикултуралности је постало у великој мери помодно питање и због тога са собом носи површност и непрецизност. Поред тога сведоци смо све веће асимилације култура и запостављања језика националних мањина. У мултикултуралним заједницама долази до пораста етно-језичких мешовитих бракова, што са собом повлачи питање васпитања и образовања деце из етно-језичких породица. Потребно је да припадници различитих култура изграде свој властити културни идентитет и да прихвате своју различитост, а након тога да науче да исто тако поштују и прихватају различитост других људи из своје заједнице. У раду се анализира мултикултурално и интеркултурално образовање у функцији очувања русинског језика и културе.

Биографије аутора

Јасмина Клеменовић

Универзитет у Новим Саду

Филозофски факултету Нови Сад

Доротеа Будински

Универзитет у Новим Саду

Филозофски факултету Нови Сад

Референце

Beara, M.–Bu, A. & Savić, S. (2018). Obuka interkulturalnog obrazovanja nastavnika u Srbiji – iskustva i rezultati (2013–2017). U: Spariosu, L., Ivanić, I., Petković, V. (ured.) (2018). InterKult 2017, vol. 1. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine, Filozofski fakultet. 81–100

Dražković, B. (2019). Etnologistična vitalnosc rusкoho jazika u Serbiji. Novi Sad: Zavod za kulturu vojvodjanskich Rusnacoch. (Cyrillic)

Đukić, M.–Đermanov, J. & Kosanović, M. (2013). Pedagogija različitosti: za dijalog kultura u inkluzivnoj školi. U: Živančević Sekeruš, I. (ured.) (2013). Susret Kultura – Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum (1). Novi Sad: Filozofski fakultet. 191–200. Preuzeto sa http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2013/978-86-6065-184-8 (Cyrillic)

Fejsa, M. (2010). Nova Srbija i njena rusinska manjina / Nova Serbija i jej ruska menšina/ The New Serbia and Its Ruthenian Minority. Novi Sad: IK Prometej, KPD DOK.

Grandić, R. (2006). Globalizacija i obrazovanje. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine. (Cyrillic)

Ilić, N. (2019). Etnolingvističko istraživanje Rusina u Vojvodini. U: Ramač, Jа., Petković V. & Mudri, A. (ured.) (2019). InterKult 2018. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine, Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet – Odsek za rusinistiku, 77–95.

Mikeš, M. (2000). Dete u svetu dvojezičnih čarolija: priručnik za roditelje i prosvetne radnike. Veternik: LDIJ.

Mikeš, M. (2001). Kad su granice samo tarabe: istraživanja višejezičnosti u Vojvodini. Novi Sad: Jugoslovensko društvo za primenjenu lingvistiku, Futura publikacije.

Milutinović, J. (2008). Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.

Miljković, M. (2015). Jezik i kultura. U: Minić, S. (ured.) (2015) Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren–Leposavić, (9). Leposavić: Univerzitet u Prištini – Učiteljski fakutlet. 153–164. Preuzeto sa https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1452-93431509153M (Cyrillic)

Pavlinić–Wolf, A. (1985). Definicije materinskog jezika i s njima povezani problemi. Migracijske i etničke teme, 1(3–4), 57–68. Preuzeto sa https://hrcak.srce.hr/128938

Petsinis, V. (2004). Vojvođanske nacionalne manjine – sadašnje stanje i budući izgledi. Sociološki pregled, 38(1–2), 219–237. (Cyrillic)

Skutnab–Kangas, T. (1991). Bilingvizam: da ili ne. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Tripković, M. B. (2005). Multikulturalnost, multikulturacija i prava manjina. Sociološki pregled, 39(1), 81–95. (Cyrillic)

Vidosavljević, S.–Vidosavljević, M. & Krulj-Drašković, J. (2016). Interkulturalna nastava u vaspitno-obrazovnom procesu. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, (10), Leposavić: Univerzitet u Prištini – Učiteljski fakultet. 185–201. Preuzeto sa https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1452-93431610185V (Cyrillic)

Vislavski, B.–Fejsa, M.–Kišjuhas Ja. & dr. (2013). Nacionalna strategija Rusnacoch/ Nacionalna strategija Rusina / The National Strategy of the Ruthenians. Novi Sad: Nacionalni sovit ruskej nacionalnej menšini, NVU Ruske slovo. (Cyrillic)

Vlada Republike Srbije. (2017). Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Beograd: Službeni glasnik RS.

Zakić, K. & Milutinović, O. (2014). Kulturni konflikti u uslovima globalizacije. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura, 6 (6), 487–507. Preuzeto sa https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1821-01711406487Z (Cyrillic)

Žarić, M. (1997). Multikulturalnost - nastojanje ili himba? (Analiza pojma na primjeru Njemačke). Revija za socijalnu politiku, 4 (2), 139–148. Preuzeto sa https://hrcak.srce.hr/29870
Објављено
18. 02. 2021.
Како цитирати
КЛЕМЕНОВИЋ, Јасмина; БУДИНСКИ, Доротеа. ОЧУВАЊЕ ЈЕЗИКА И КУЛТУРЕ У МУЛТИКУЛТУРНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 101-113, feb. 2021. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/48>. Датум приступа: 18 apr. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2020.4.101-113.
Bрој часописа
Секција
Articles