КЛЕМЕНОВИЋ, Јасмина; БУДИНСКИ, Доротеа. ОЧУВАЊЕ ЈЕЗИКА И КУЛТУРЕ У МУЛТИКУЛТУРНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 101-113, feb. 2021. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/48>. Датум приступа: 19 may 2024 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2020.4.101-113.