Клеменовић, Јасмина, & Доротеа Будински. " ОЧУВАЊЕ ЈЕЗИКА И КУЛТУРЕ У МУЛТИКУЛТУРНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ." РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], 4.4 (2020): 101-113. Web. 9 Dec. 2022