Клеменовић, Јасмина, И Будински, Доротеа. " ОЧУВАЊЕ ЈЕЗИКА И КУЛТУРЕ У МУЛТИКУЛТУРНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ" РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], Година 4 Bрој 4 (18 February 2021)