AKCJE WYSIEDLEŃCZE UKRAIŃCÓW-ŁEMKÓW W POLSCE W LATACH 1944–1950

  • Roman Drozd Pomeranian Universiti in Slupsk

Сажетак

Wysiedlenie ludności łemkowskiej i wszystkich Ukraińców mieszkających w Polsce w latach 1944-1950 było konsekwencją polityki narodowej komunistycznych władz Polski. Ich celem było przekształcenie Polski w państwo mononarodowe. Podstawowym sposobem osiągnięcia tego celu było zmuszenie mniejszości narodowych do opuszczenia Polski i zastosowanie środków asymilacyjnych wobec pozostałych. Dlatego w 1947 r. przeprowadzono akcję „Wisła”, w ramach której deportowano pozostałych Ukraińców-Łemków na tereny zachodnie i północne Polski i poddano ich asymilacji.

Биографија аутора

##submission.authorWithAffiliation##

Pomeranian Universiti in Slupsk

Референце

„Akcja „Wisła”. Dokumenty, opr. E. Misiło, Warszawa 1993

Deportacji. Zachidni zemli IJkrajiny kincia 30-ch - początku 50-ch rr. Dokumenty, materiały, spohady. T. I. 1939-1945 rr., Lviv 1996

Drozd R., Droga na zachód. Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski w ramach akcji „Wisła”, Warszawa 1997

Drozd R., Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989, Warszawa 2001

Drozd R., Zasady rozmieszczania ludności ukraińskiej na Ziemiach Odzyskanych w ramach akcji „Wisła”, „Słupskie Studia Historyczne” 1993, nr 3

Halczak B., Dzieje Łemków od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2014

Hałagida I., Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944-1970, Warszawa 2013.

Kozłowśkyj I., Wstanowłennia ukrajinśko-polśkoho kordonu 1941-1951 rr. Lviv 1998

„Obce pogranicze”1945-1946. Sytuacja w południowo-wschodniej Polsce w dokumentach czechosłowackich, red. M. Smigel, B. Halczak, R. Drozd, Warszawa 2015.

Pisuliński J., Akcja specjalna „Wisła”, Rzeszów 2020

Pisuliński J., Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1946, Rzeszów 2017.

Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946. T. I. Dokumenty 1944-1945. Pod red. E. Misily, Warszawa 1996, s. 11.

Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946. T. II. Dokumenty 1946. Pod red. E. Misily, Warszawa 1999

Rodziński M., 8 dywizja piechoty w walce z OUN-UPA (lipiec 1945-lipiec 1947), w: W walce ze zbrojnym podziemiem 1945-1947, Warszawa 1972

Szczęśniak A.B., Szota W.Z., Droga do nikąd. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce, Warszawa 1973
Објављено
18. 02. 2021.
Како цитирати
DROZD, Roman. AKCJE WYSIEDLEŃCZE UKRAIŃCÓW-ŁEMKÓW W POLSCE W LATACH 1944–1950. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 57-74, feb. 2021. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/45>. Датум приступа: 06 feb. 2023 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2020.4.57-74.
Bрој часописа
Секција
Articles