Drozd, Roman. " AKCJE WYSIEDLEŃCZE UKRAIŃCÓW-ŁEMKÓW W POLSCE W LATACH 1944–1950." РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], 4.4 (2020): 57-74. Web. 9 Dec. 2022