Drozd, R. 2021 Feb 18. AKCJE WYSIEDLEŃCZE UKRAIŃCÓW-ŁEMKÓW W POLSCE W LATACH 1944–1950. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ. [Online] 4:4