ЗДОГАДНЇК РЕҐРУТА

  • Янко Рамач Универзитет у Новим Садзе Филозофски факултет Оддзелєнє за русинистику

Сажетак

Период Другей шветовей войни у историоґрафиї Руснацох у Югославиї нєдостаточно обробени. Участвованє поєдинцох у войни лєм часточно обробене, найвецей участвованє у руху одупераня, у партизанских єдинкох и у войску Югославянскей народней амриї, и то преважно на основи усмених и зачуваних писмених виявох учашнїкох. Одводзенє поєдинцох до лаґрох у Нємецкей и у Мадярскей, мобилизованє до мадярского войска и участвованє у войни на рижних фронтох менєй обробене. Прето ”Потсетник регрута” Осифа Колошняя з Руского Керестура, у котрим вон педантно записал свойо рушанє од яри 1941. року, кед бул мобилизовани до войска Кральовини Югославиї, залапенє од СС єдинкох и одводзенє до лаґрох у Нємецкей и врацанє дому влєце истого року, познєйше мобилизованє до мадярского войска и одход на восточни фронт на початку 1944. року, дзе у борбох на териториї України и Билорусиї препровадзел даскельо мешаци, ранєнє на териториї Польскей и лїченє у шпитальох у Австриї и Мадярскей, а вец дальше участвованє у воєних операцийох по конєц войни представя драгоцини материял за виучованє участвованя Руснацох у Другей шветовей войни. Прилог – критичне публикованє интеґралного тексту ”Потсетник регрута” з коментарами.

Референце

Biljnja, V. (1987). Rusini u Vojvodini. Prilog izučavanju istorije Rusina Vojvodine (1918–1945). Novi Sad: Dnevnik, 143–189.
Kostelnik, V. (1971). Pod červenu zastavu. Novi Sad: Ruske slovo. (Cyrillic)
Latjak, D. (1981). Stvarjanje AFŽ u Ruskim Keresture. Švetlosc, 3/1981. Novi Sad: Ruske slovo, 328–346. (Cyrillic)
Latjak, D. (1981). Snovanje kelijoch KPJU u Ruskim Keresture. Švetlosc, 4/1981. Novi Sad: Ruske slovo, 433–440. (Cyrillic)
Latjak, D. (1981). Mykloševci u narodnoošljeboditel’nim ruchu. Švetlosc, 5/1981. Novi Sad: Ruske slovo, 553–560. (Cyrillic)
Tamaš, JU. (1992). Ruski Kerestur, ljitopis i istorija (1745–1992). Ruski Kerestur: Mesna zajednjica Ruski Kerestur, 263–304. (Cyrillic)
Latjak, D. (1981). Salaši – partizanski bazi. Švetlosc, 1/1981. Novi Sad: Ruske slovo, 64–80. (Cyrillic)
Latjak, D. (1981). Petrovci u NOB. Švetlosc, 6/1981. Novi Sad: Ruske slovo, 656–661. (Cyrillic)
Latjak, D. (1981). Djura Kiš – švetla podoba z NOB. Švetlosc, 2/1981. Novi Sad: Ruske slovo, 212–223. (Cyrillic)
Објављено
23. 01. 2019.
Како цитирати
РАМАЧ, Янко. ЗДОГАДНЇК РЕҐРУТА. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 152-186, jan. 2019. ISSN 2560-3612. Доступно на: <http://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/27>. Датум приступа: 07 apr. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2018.2.152-186.
Bрој часописа
Секција
Articles