СТВАРАЊЕ СВЕТА КРОЗ ПОЕЗИЈУ Г. АЈГИЈА И Н. ШАНТЕ

  • Ана Римар Симуновић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Одсек за русинистику
  • Тијана Балек Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Одсек за славистику

Сажетак

Рад је оријентисан на покушај компаративне анализе начина на који два аутора, чувашки песник Генадиј Ајги и русински писац Никола Шанта, приступају мотиву стварање света. У раду су представљени основни подаци о русинској и чувашкој књижевности, стога што у оквиру држава у којима живе и Чуваши и Русини представљају мањинско становништво. Осим тога, посебна пажња је посвећена биографским подацима ових песника, јер је реч о представницима малих односно регионалних књижевности, те је неопходно нагласити значај писања и објављивања Шанте и Ајгија како на њиховим матерњим језицима, тако и на језицима држава у којима живе и/или пишу. И Шанта и Ајги заузимају ставове да путем своје поезије стварају нов свет који настаје пред очима њихових читалаца, а настојаћемо да покажемо да, иако пишу на језику мале књижевности, оба песника и у преводу на друге језике преносе универзалне тајне живота и света.

Референце

Ajgi, G. (1987). A sad je vazda sneg. Beograd: Narodna knjiga. (Cyrillic)

Ènciklopediâ Krugosvet. Ajgi, Gennadij Nikolaevič. http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/AGI_GENNADI_NIKOLAEVICH.html?page=0,0 (9. 8. 2023) (Cyrillic)

Šanta, M. (1989). Osluhovanja/Osluškivanja. Titov Vrbas: Narodna biblioteka ,,25. majˮ. (Cyrillic)

Šanta, M. (2009). Otkrivanje sveta. Novi Sad: Ruske slovo. (Cyrillic)

Šanta, M. (2016). Šantovki. Novi Sad: Ruske slovo. (Cyrillic
Објављено
22. 01. 2024.
Како цитирати
РИМАР СИМУНОВИЋ, Ана; БАЛЕК, Тијана. СТВАРАЊЕ СВЕТА КРОЗ ПОЕЗИЈУ Г. АЈГИЈА И Н. ШАНТЕ. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 59-76, jan. 2024. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/70>. Датум приступа: 19 may 2024 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2023.7.59-76.
Bрој часописа
Секција
Articles