NEKI PUBLICISTIČKI RADOVI PROF. DR JANKA RAMAČA

  • Daniela Marčok Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
  • Mikola M. Cap NIU „Ruske slovo” Novi Sad

Сажетак

Nakon prvog pokušaja sastavljanja pune bibliografije radova prof. dr Janka Ramača koji su radi bolje preglednosti bili podeljeni u nekoliko kategorija (posebna izdanja, naučni radovi objavljeni u naučnim časopisima, radovi objavljeni u posebnim tematskim zbornicima ili u zbornicima radova sa naučnih skupova, naučno-popularni radovi, publicistički radovi, prikazi, poglavlja u udžbenicima, prevodi, priređivački rad, uvodne reči i recenzije) ovim radom dopunjavamo spisak bibliografskih jedinica u okviru publicističkih radova, članaka i prikaza koji su publikovani pre svega u periodici: Руски календар/Християнски календар – Руски календар/Календар/Руски християнски календарčasopisima Дзвони, zatim Глас Союзу i Шветлосц.

Референце

Marčok, D. (2022). Bibliografija radova prof. dr Janka Ramača. Русинистични студиї / Ruthenian Studies, 6, 19–60.

Savin, D. (2017). Rusini u Vojvodini – ustanove kulture. U: MELISSA – Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives, 16/2, 113–136. (Cyrilic)

Hardi, Đ. (2009). Dugo čekano fundamentalno monografsko delo o istoriji Rusina u južnoj Ugarskoj. U: Godišnjak Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, 3, 185–190. (Cyrilic)

Cap, М. (2018). Šejdzešat pejc roki časopisa Švetlosc. Švetlosc, 4, 633–635. (Cyrilic)
Објављено
24. 01. 2024.
Како цитирати
MARČOK, Daniela; CAP, Mikola M.. NEKI PUBLICISTIČKI RADOVI PROF. DR JANKA RAMAČA. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 33-45, jan. 2024. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/68>. Датум приступа: 19 may 2024 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2023.7.33-45.
Bрој часописа
Секција
Articles