ЛИСТИ МИКОЛИ КОЧІША ДО ОЛЕКСИ МИШАНИЧА (1969–1973)

  • Олег Румянцев
  • Ярослав Мишанич

Сажетак

У публікації подається фрагмент листування українського академіка- літературознавця Олекси Мишанича та мовознавця і письменника з громади бачван- сько-сремських русинів Миколи Кочіша. Опубліковані документи дозволяють більше дізнатися про стосунки двох видатних діячів, про події в громаді русинів Бачки (Воєво- дина, Сербія) та безпосередньо про наукову працю М. Кочіша.

Биографије аутора

Олег Румянцев

Università degli Studi di Macerata, Italia

Ярослав Мишанич

Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, Київ

Референце

Преса
Руске слово, Нови Сад: 1965-1967 роки.

Монографії, статті
Кочиш, М. М. (1978). Линґвистични роботи. Нови Сад: Руске слово.
Латяк, Д.. (2004). Олекса Мишанич і Бачванско-Сримски Руснаци. Шветлосц, XLII/2, 2004. Нови Сад: Руске слово.
Мишанич, О. (1983). Проблема виникнення нових слов’янських літератур (про літера- туру бачвансько-сремських русинів). У: Слов’янські літератури. ІХ
Міжнародний з’їзд славістів. Київ, 236–255.
Мушинка, М. (2008). Мої взаємини з Олексою Мишаничем в останні роки його життя.
Слово і Час, №4(568). Київ, 98–102.
Мушинка, М. (2004). Олекса Мишанич – україніст та карпатознавець. У: Розмови з Однодумцями (93–97). Пряшів.
Сулима, М. – Мишанич, Я. (2008). Олекса Мишанич і югославські русини. Слово і Час
№4(568). Київ, 93–97.
Тамаш, Юлиян (1997). История рускей литератури. Београд: Завод за уџбенике и на- ставна средства.
Чурчич, Мария (2006). Библиография Руснацох у Югославиї. Нови Сад: Библиотека Матице Српске.
Објављено
10. 03. 2017.
Како цитирати
РУМЯНЦЕВ, Олег; МИШАНИЧ, Ярослав. ЛИСТИ МИКОЛИ КОЧІША ДО ОЛЕКСИ МИШАНИЧА (1969–1973). РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 143-154, mar. 2017. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/14>. Датум приступа: 24 june 2022 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2017.1.143-154.
Bрој часописа
Секција
Articles