ОПЕРАЦІЯ „ВІСЛА” У ΠОЛЬЩІ В 1947 РОЦІ

  • Богдан Гальчак

Сажетак

28 квітня 1947 року шість девізій Польської Армії розпочали операцію


„Вісла”, яка тривала три місяці. У цей період з південно-східної частини польської держави переселили близько 150 000 українців, а також членів змішаних сімей. Їх було примусово виселено на західні й північні території польської держави та розпорошено поміж етнічним польським населенням. Це один з найскладніших епізодів в історії польсько-українських відносин.

Биографија аутора

Богдан Гальчак

Кафедра історії політико-правових доктрин й історії права Факультету права і адміністрації
Зеленогурського університету
Польща

Референце

Bata A. (1987). Bieszczady w ogniu. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza.
Ciesielski S. (2003). Rosja – Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Drozd R. (2001). Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989.
Warszawa: Wydawnictwo „Tyrsa”.
Drozd R. (1997). Droga na zachód. Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski w ramach akcji „Wisła”. Warszawa: Wydawnictwo „Tyrsa”.
Drozd R., Halczak B. (2010). Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921-1989. Warszawa: Wydawnictwo „Tyrsa”.
Gellner E. (1991), Narody i nacjonalizm. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.


Halczak B. (2008). Kwaterunek urzędników wojewódzkich w Zielonej Górze w roku 1950. Studia Zachodnie, nr 10. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogór- skiego.
Halczak B. (2000). Publicystyka narodowo-demokratyczna wobec problemów narodowoś- ciowych i etnicznych II Rzeczypospolitej. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Konieczny Z. (2010). Polacy i Ukraińcy na ziemiach obecnej Polski w latach 1918-1947 (za- rys problematyki). Przemyśl: Archiwum Państwowe w Przemyślu.
Misiło E. (1993). Аkcja „Wisła”. Dokumenty. Warszawa: Archiwum Ukraińskie.
Sikorski F. (1989). Kabewiacy w akcji „Wisła”. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
Pudło K. (1987). Łemkowie. Proces wrastania w środowisko Dolnego Śląska 1947-1985.
Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Motyka G. (1999). Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
Mironowicz E. (2007). Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Mironowicz E. (2000). Polityka narodowościowa PRL. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne.
Słabig A. (2008). Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Za- chodnim w latach 1945-1989. Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej.
Syrnyk J. (2008). Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956-1990). Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej.
Topolski J. (1977). Dzieje Polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Torzecki R. (1993). Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Објављено
10. 03. 2017.
Како цитирати
ГАЛЬЧАК, Богдан. ОПЕРАЦІЯ „ВІСЛА” У ΠОЛЬЩІ В 1947 РОЦІ. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 113-122, mar. 2017. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/12>. Датум приступа: 25 june 2022 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2017.1.113-122.
Bрој часописа
Секција
Articles