УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА В ЗАГРЕБІ У 1922-1941 РР. (ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА)

  • Валерій Власенко

Сажетак

У роботі йдеться про Українське товариство Просвіта в Загребі у період між Першою та Другою світовими війнами. Крізь призму документів і матеріалів ук- раїнських, сербських і хорватських архівів та емігрантської преси показані зміни ор- ганізаційної структури товариства. Охарактеризовано склад центральної організації товариства в Загребі та Белграді, визначено хронологію появи його філій і представ- ництв у Боснії, Македонії, Сербії та Хорватії.

Биографија аутора

Валерій Власенко

Сумський державний університет, м. Суми, Україна

Референце

Архив Југославије (АЈ), ф. 14, фасцикле (фасц.) 64, јединица описа (ј. о.) 204.
АЈ, ф. 66, фасц. 311, ј. о. 527.
Дописі (1925). Дописі. Український прапор (Берлін), 10 (15 мая), 4.
З громадського (1932). З громадського життя української еміграції в Югославії. Трудо- ва Україна (Прага), 5-6 (травень-червень), 26.
З журналів (2008). З журналів і книжок. In: Матеріали до історії українців у Боснії, Т.
5. Новий Сад: Руске слово – Грекокатолицька парафія св. Петра і Павла, 109-183.
З нашого (1934). З нашого життя. Хроніка. Гурток ст. пл. ”Перелетні” в Загребі. Плас- тові вісті (Прага), 3, 6.
І. Г. (1936). Прнявор. Вістник Українського Товариства Просвіта (Загреб) Березень, 6.
Ів-ич (1939). ФУТП Хорвачани. Вістник Українського Товариства Просвіта (Загреб),
Березень-квітень, 10.
Короткий (1936). Короткий огляд діяльности пластових частин СУПЕ в минулому пл. році. ІХ Курінь Ст. Пл. ”Перелетні” в Загребі. Пластові вісті (Прага), 1, 4.
Кулеба Є. (2007). 100 років ”Просвіті”: З нагоди відзначення 100-річчя від заснування Товариства ”Просвіта” у Боснії. Кула: Газетно-видавнича установа Рідне слово.
Кульчицький Є. (1951). Перша пластова еміграція. Пластовий шлях (Мюнхен), 5, 29-35.
Латяк Ю. (2002). Інформування українською мовою на теренах колишньої Югославії
(1922-1992): Короткий огляд. Думки з Дунаю (Вуковар), 5: 51-55.
Лимар С. (1923). Українські студенти в Юго-Славії. Український студент (Прага), 3-4 (жовтень-листопад), 68-69.
Ліський Б. (2002). З діяльності українських студентів у Хорватії (1920-1945). In: Укра- їнці Хорватії. Матеріали і документи = Ukrajinci Hrvatskej. Materiali i dokumenti, Кн. 1, Загреб: Grafika, 38-50.
Мацях Є. (2002). Українці в Хорватії. In: Українці Хорватії. Матеріали і документи = Ukrajinci Hrvatskej. Materiali i dokumenti, Кн. 1, Загреб: Grafika, 51-61.


Пагу-ангаре (1936). Український Пласт в Югославії (ІХ. К. ст. пл. «Перелетні» в За- гребі). Пластові вісті (Прага, 9, 12-13.
Правила (1937). Правила Української Читальні у Прняворі. Рідне слово, 1, 3.
Протест (1927). Протест. Тризуб (Париж), 29, 3-7.
Різні вісти (1926). Різні вісти. Українське товариство «Просвіта» у Білгороді. Україн- ський прапор (Берлін). 4 (15 лютого), 4.
Роговий В. (2008). В ім’я творення національної еліти. Матеріальна підтримка укра- їнського студентства на чужині в 1920-1991 роках. Київ: ПП Сергійчук М.І.
Терлюк І. (2002). ”Просвіта” – берегиня національної ідентичності. In: Українці Хорва- тії. Матеріали і документи = Ukrajinci Hrvatskej. Materiali i dokumenti, Кн. 1, Загреб: Grafika, 74-83.
Хорив (1943a). Українська еміграція в Югославії. Український вісник (Берлін). 2 (24
січня), 5-8.
Хорив (1943b). Українська еміграція в Югославії. Український вісник (Берлін). 3 (7 лю- того), 3-7.
Хроніка (1932). Хроніка. З життя української еміграції. В Югославії. Річні загальні збори т-ва «Просвіта» у Новому Саді. Тризуб (Париж). 17, 15.
Хроніка (1933). Хроніка. З життя української еміграції. В Югославії. Загальні збори Українського Товариства «Просвіта» в Новому Саді. Тризуб. 16-17, 30.
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО),
ф. 3905, оп. 2, спр. 165, 38 арк.
ЦДАВО, ф. 4465, оп. 1, спр. 192, 3 арк.
ЦДАВО, ф. 4465, оп. 1, спр. 312, 4 арк.
Центральний державний архів громадський об’єднань України (ЦДАГО), ф. 269, оп. 2,
спр. 258, 204 арк.
ЦДАГО, ф. 269, оп. 2, спр. 262, 119 арк.
ЦДАГО, ф. 269, оп. 2, спр. 268, 204 арк.
ЦДАГО, ф. 269, оп. 2, спр. 269, 300 арк.
ЦДАГО, ф. 269, оп. 2, спр. 270, 276 арк.
ЦДАГО, ф. 269, оп. 2, спр. 271, 206 арк.
ЦДАГО, ф. 269, оп. 2, спр. 272, 171 арк.
ЦДАГО, ф. 269, оп. 2, спр. 275, 215 арк.
ЦДАГО, ф. 269, оп. 2, спр. 276, 183 арк.
ЦДАГО, ф. 269, оп. 2, спр. 277а, 171 арк.
ЦДАГО, ф. 269, оп. 2, спр. 278, 208 арк.
ЦДАГО, ф. 269, оп. 2, спр. 282, 242 арк.
Hrvatskа Republikа – Hrvatski državni arhiv (HR-HDA), f. 1353, inv. br. 3399, 73 list. HR-HDA, f. 1353, inv. br. 3908, 24 list.
Liski B. (2003-2004). Anton Ivahnjuk, veliki ukrajinsko-hrvatski domoljub. Думки з Дунаю
= Misli s Dunava. 6: 64-79.
Liskij B. (1990-2000). Filijale zagrebačkoh društva Prosvita u Šumeću i Kanjiži. Думки з Дунаю = Misli s Dunava (Вуковар), 3, 294-298.
Liskij B. (2008). Djelovanje ukrajinskoh društva «Prosvita» iz Zagreba među Ukrajincima u Bosni i Hercegovini između dvaju ratova. In: Матеріали до історії українців у Боснії, Т. 5. Новий Сад: Руске слово – Грекокатолицька парафія св. Петра і Павла, 53-67.
Објављено
10. 03. 2017.
Како цитирати
ВЛАСЕНКО, Валерій. УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА В ЗАГРЕБІ У 1922-1941 РР. (ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА). РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 97-112, mar. 2017. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/11>. Датум приступа: 25 june 2022 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2017.1.97-112.
Bрој часописа
Секција
Articles