ЛЕМКІВСЬКИЙ СУБСТРАТ В ПОЕЗІЇ Б. І. АНТОНИЧА І Й. ГАРАСИМОВИЧА

  • Юлиян Тамаш

Сажетак

Богдан Ігор Антонич (1909–1937) пише поезію українською, а Ї. Гараси- мович (1933–1999) польською мовою. Без огляду на приналежність різним національним і поетичним традиціям, їм спільна мифотворчість природи. Оба плекають поетику простору. Перший називає її зеленою біблією, другий – країною лагідності. Їм спільний лемківський природний, культурний і поетичний субстрат. Під лемківським субстра- том розуміємо лат. scintilla lirica – коломийка, краков’як, в основі емоціоналізації світу, відсутність героїчної моделлі світу, розщеплення суспільного і історичного єства поміж цивілізаційними моделяями Сходу і Заходу, приналежність греко-католицькій церкві в материкових землях та в россіянні як творення недокінченого екуменізму, посе- редництвом якого здійснювалася денаціоналізація лемків на рахунок державотворних народів в оточенні. В цих межах українська культурна традиція переважає, хоча у материкових  землях  і  у  розсіянні  з’явлюються  перехідні  форми  наближення східнослов’янської основи до західнослов’янських та південнослов’янських традицій.

Биографија аутора

Юлиян Тамаш

Универзитет у Новим Садзе
Филозофски факултет
Оддзелєнє за русинистику

Референце

Антонич, Б. І. (1938). Зелена Євангелія. Львів.

Антонич, Б. І. (1989). Поезії. Київ: Радянський письменник.

Белей, Лю. (2016). Мовне очуднення як інструмент маніпулятивного творення русин- ської мови. Мовознавство, № 3. Київ, 13–30.

Гнатюк, В. (1985–1988). Етнографични матеряли з Угорскей Руси, І–V. Нови Сад: Руске слово.

Lemkowie – kultura, sytuka, język – materialy z symposjuma (Sanok, 21 – 24 Wryeśnia, 1983). Sanok.

Mušinka, M. (1988). Kolesa sa krutia. Bigliografia v dvoch knihach. Prešov.

Струмінський, Б. (ред.) (1988). Лемківщина. Земля – люди – історія – культура. Нью- Йорк–Париж–Сидней–Торонто.

Tamaš, J. (2002). Ukrajinska književnost između Istoka i Zapada. Novi Sad: Prometej – Ruske slovo.

Czambel, S. (1906). Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazikov (Vychodnoslo- venské nárečie). Turčianský Sv. Matin: Nákladom vlastným.
Објављено
10. 03. 2017.
Како цитирати
ТАМАШ, Юлиян. ЛЕМКІВСЬКИЙ СУБСТРАТ В ПОЕЗІЇ Б. І. АНТОНИЧА І Й. ГАРАСИМОВИЧА. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 87-95, mar. 2017. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/10>. Датум приступа: 25 june 2022 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2017.1.87-95.
Bрој часописа
Секција
Articles