ОКАНО, Канаме. ГЛАГОЛИ АУДИТИВНЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ У ВОЈВОЂАНСКОМ РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ У СВЕТЛУ СЛОВЕНСКЕ ЕТИМОЛОГИЈЕ. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 171-190, feb. 2023. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/59>. Датум приступа: 07 dec. 2023 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2022.6.171-190.