АЛАНОВИЋ, Миливој; МУДРИ, Александар. ЗНАЧЕЊСКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ПРЕД У СРПСКОМ И РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 133-154, feb. 2023. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/57>. Датум приступа: 21 july 2024 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2022.6.133-154.