HALCZAK, Bohdan. UMOWA O WYMIANIE LUDNOŚCI Z DNIA 9 WRZEŚNIA 1944 R. MIĘDZY POLSKĄ A RADZIECKĄ UKRAINĄ I JEJ REALIZACJA WOBEC MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ W POLSCE. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 89-110, feb. 2023. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/55>. Датум приступа: 21 june 2024 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2022.6.89-110.