PRÍSPEVKY O JAZYKU RUSÍNOV V SLOVENSKEJ MEDZIVOJNOVEJ TLAČI

  • Daniela Marčoková

Сажетак

V mnohonárodnostnej Vojvodine sa po Prvej svetovej vojne začal prejavovať väčší záujem a pestovať kultúrna a literárna spolupráca medzi určitými národnostnými spoločenstvami. Prvé kontakty medzi Slovákmi a Rusínmi vo Vojvodine na kultúrnom poli boli uskutočnené pravdepodobne aj vďaka ich jazykovej a národnostnej príbuznosti. Kultúrna spolupráca týchto dvoch národnostných spoločenstiev medzi dvoma vojnami sa zo začiatku prejavovala najmä vo vzájomných návštevách slovenských a rusínskych kultúrnych spolkov. V nedostatku vlastnej tlače do Prvej svetovej vojny Rusíni odoberali publikácie Slovákov vo Vojvodine: noviny a neskoršie aj Národný kalendár. Po Druhej svetovej vojne prichádza k intenzívnemu vzájomnému prekladaniu a uverejňovaniu literatúry pre deti a pre dospelých tak v slovenských, ako aj v rusínskych publikáciách.


 Tento výskum bol zameraný na zistenie toho, aké náhľady mali slovenskí autori o Rusínoch a jazyku Rusínov a čo sa slovenskí čitatelia mohli dozvedieť najmä o jazyku a kultúre Rusínov vo Vojvodine čítajúc slovenskú tlač medzi dvoma vojnami. Základným zdrojom pre skúmanie tejto problematiky v tomto príspevku je dobová tlač vojvodinských Slovákov: Náš život, Národná jednota a Národný kalendár, ako i dostupná vedecká a publicistická literatúra.

Биографија аутора

Daniela Marčoková

Univerzita v Novom Sade, Filozofická fakulta, Oddelenie slovakistiky

Референце

Maliak, J.: Čo sa deje u našich dľa jazyka najbližšich susedov. In: Národný kalendár na priestupný rok 1924. Petrovec: Kníhtlačiareň účastinárska spoločnosť. 1924. 43 – 62.

Sirácky, J.: Vianočné obyčaje na Podkarpatskej Rusi. In: Národná jednota. Petrovec: Kníhtlačiareň účastinárska spoločnosť. 1937, 18, 6.

Tichý, F.: Spisovný jazyk juhoslovanských Rusínov. In: Náš život. 1935. 133 – 137.

Ruski kalendar 1922. Ruski Kerestur: Ruske narodne prosvitne družtvo.

Ruski kalendar 1923. Ruski Kerestur: Ruske narodne prosvitne družtvo.


Besermyni, D. (1922). Perši naš ruski hr. kat. Širotinjec u Šidu. Ruski kalendar 1922. Ruski Kerestur: Ruske narodne prosvitne društvo, 47–50. (Cyrillic)

Bindas, D. (1922). О bačvanjsko-srimskih ruskih narodnih dobrih običajoh, t. j. O nacionalnim jih životu. Ruski kalendar 1922. Ruski Kerestur: Ruske narodne prosvitne društvo, 15–21. (Cyrillic)

Broch, O. (1897). Studien von der slowakisch-kleinrusischen Sprachgrenze im östlichen Ungarn, Khristiana.

Broch, O. (1899). Waitere Studien von der slowakisch-kleinrussischen Sprachengrenze im östlichen Ungarn, Угрорусское наречие села Убли. Петербурґ.

Franko, I. (1899). Apokryfy i lehendy z ukrainskykh rukopysiv. T. II. Apokryfy novozavitni. Lviv. (Cyrillic)

Haraksim, Ľ. K sociálnym a kultútnym dejinám Ukraincov na Slovenskui do roku 1867. Bratislava, 1961.

Hnatiuk, V. (1984). Uhroruski dukhovni virši. Novy Sad. (Cyrillic)

Hnatjuk, V. (1988). Ruski naseljenja u Bački. U: Hnatiuk, V. (1988). Etnografski materiali z Uhorskej Rusi, t. V, Novi Sad, 79–126. (Cyrillic)

Hnatjuk, V. (1988). Slovaki či Rusini? U: Hnatuk, V. Etnografski materiali z Uhorskej Rusi, t. V, Novi Sad, 127–201. (Cyrillic)

Hnatjuk, V. (1988). Rusini Prjašovskej eparhiji i jih bešedi. U: : Hnatjuk, V. Etnografski materiali z Uhorskej Rusi, t. V, Novi Sad, 5–78. (Cyrillic)

Jagić, V. (1910). Über den Dialekt der Klainrussen in Bačka und Banat Ungarns (nach H. Hnatjuk). Archiv für Slavische Philologie, band 31, Berlin, 554–559.

Jančovic: V Iloku zasial semeno vzdelanosti a kultúry a v Petrovci bol pedagógom a matičiarom : k 70. výročiu úmrtia Jozefa Maliaka. In: Národný kalendár 2015. Báčsky Petrovec: SVC, 2015, 93 – 95.

Kosteljnik, G. (12904). Z mojoho valala. Idilski venjec. Žovkva. (Cyrillic)

Kosteljnik, G. (1922b). Jaka naša narodna nazva? Ruski kalendar 1922. Ruski Kerestur: Ruske narodne prosvitne druzhtvo, 59–60. (Cyrillic)

Kostelnik, G. (1923). Hramatyka bachvanjsko-ruskei beshedy. Rusky Kerestur. Rusky Kerestur: Ruske narodne prosvytne društvo. (Cyrillic)

Kosteljnik, H. (1922a). Dze spada naša bešeda? Ruski kalendar 1922. Ruski Kerestur: Ruske narodne prosvitne društvo, 96–102. (Cyrillic)

Magochii, P. (1994). Formuvannia natsionalnoi samosvidomosti: Pidkarpatska Rus (1848–1948). Uzhhorod. (Cyrillic)

Marčoková, D.: Slovensko–rusínske kultúrne styky v období medzi dvoma vojnami. In: Ruthenian Studies.

Molnar, M. (1965). Slovaky i ukraintsi. Priashiv. (Cyrillic)

Pastrnek, F. Rusíni jazyka slovenského. Odpoved Panu Vlad. Hnatjukovi, Staty po slavianovedeniiu ІІ, 60–78.

Plišková, A. (2007). Rusínsky jazyk na Slovensku: náčrt vývoja a súčasné problem. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove.

Ramač, J. (2007). Rusnaci u Južej Uhorskej (1745–1918). Novi Sad.

Ramač, J. (2016a). Priloh viučovanju kulturnih kontaktoh Rusnacoh i Slovacoh u Juhoslaviji medzi dvoma švetovima vojnami. U: Ramač, J. (2016). Na križhnej drahi. Novi Sad: Ruske slovo, 184–205. (Cyrillic)

Ramač, J. (2016b). Priloh istoriji školstva Rusnacoh u Juhoslavji u periodze medzi dvoma švetovima vojnamy. U: Ramač, J. (2016). Na križnej drahi. Novi Sad: Ruske slovo: 87–108. (Cyrillic)

Sobolovskyi, A. (1898). Ne russkye, a slovaky. Эtnohrafycheskoe obozrenye, № 4, Moskva. (Cyrillic)

Verkhratskyi, I. (1889, 1901) Znadoby do piznannia uhorsko-ruskykh hovoriv. Zapysky Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, t. XXVII–XXX, XL, XLIV, XLV, Lviv. (Cyrillic)

Verkhratskyi, I. (1902). Pro hovir halytskykh lemkiv, Zbirnyk filolohichnoi sektsii Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, t. 5, Lviv. (Cyrillic)
Објављено
30. 03. 2020.
Како цитирати
MARČOKOVÁ, Daniela. PRÍSPEVKY O JAZYKU RUSÍNOV V SLOVENSKEJ MEDZIVOJNOVEJ TLAČI. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 127-142, mar. 2020. ISSN 2560-3612. Доступно на: <http://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/39>. Датум приступа: 26 feb. 2021 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2019.3.127-142.
Bрој часописа
Секција
Articles