Pawlak, Jakub. " ЈЕФТАЈЕВА КЋИ КАО СИМБОЛ ХРИСТОВЕ ЖРТВЕ У КОСТЕЉНИКОВОЈ ДРАМИ ЈЕФТАЈЕВА КЋИ" РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], Година 6 Bрој 6 (24 February 2023)