Pawlak, Jakub. " ЈЕФТАЈЕВА КЋИ КАО СИМБОЛ ХРИСТОВЕ ЖРТВЕ У КОСТЕЉНИКОВОЈ ДРАМИ ЈЕФТАЈЕВА КЋИ." РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], 6.6 (2022): 269-275. Web. 21 Jul. 2024