Римар Симунович, Ана. " АРХЕТИП МАЦЕРИ ЖЕМИ У ЛИТЕРАТУРНЕЙ ТВОРЧОСЦИ МИКОЛИ М. КОЧИША И МИХАЙЛА КОВАЧА" РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], Година 6 Bрој 6 (27 February 2023)