Stepaniuk, Jakub. " ЕФЕКТИВНО УЧЕШЋЕ РУСИНА У СРБИЈИ И ХРВАТСКОЈ" РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], Година 6 Bрој 6 (24 February 2023)