Окано, Канаме. " ГЛАГОЛИ АУДИТИВНЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ У ВОЈВОЂАНСКОМ РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ У СВЕТЛУ СЛОВЕНСКЕ ЕТИМОЛОГИЈЕ" РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], Година 6 Bрој 6 (24 February 2023)