Окано, Канаме. " ГЛАГОЛИ АУДИТИВНЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ У ВОЈВОЂАНСКОМ РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ У СВЕТЛУ СЛОВЕНСКЕ ЕТИМОЛОГИЈЕ." РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], 6.6 (2022): 171-190. Web. 7 Dec. 2023