Окано, . 2023 Feb 24. ГЛАГОЛИ АУДИТИВНЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ У ВОЈВОЂАНСКОМ РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ У СВЕТЛУ СЛОВЕНСКЕ ЕТИМОЛОГИЈЕ. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ. [Online] 6:6