Окано, . (2023). ГЛАГОЛИ АУДИТИВНЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ У ВОЈВОЂАНСКОМ РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ У СВЕТЛУ СЛОВЕНСКЕ ЕТИМОЛОГИЈЕ. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, 6(6), 171-190. doi:10.19090/rs.2022.6.171-190