Алановић, Миливој, И Мудри, Александар. " ЗНАЧЕЊСКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ПРЕД У СРПСКОМ И РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ" РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], Година 6 Bрој 6 (24 February 2023)