Алановић, Миливој, & Александар Мудри. " ЗНАЧЕЊСКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ПРЕД У СРПСКОМ И РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ." РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], 6.6 (2022): 133-154. Web. 21 Jul. 2024