Алановић, ., & Мудри, . 2023 Feb 24. ЗНАЧЕЊСКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ПРЕД У СРПСКОМ И РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ. [Online] 6:6