Алановић, ., & Мудри, . (2023). ЗНАЧЕЊСКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ПРЕД У СРПСКОМ И РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, 6(6), 133-154. doi:10.19090/rs.2022.6.133-154