Halczak, Bohdan. " UMOWA O WYMIANIE LUDNOŚCI Z DNIA 9 WRZEŚNIA 1944 R. MIĘDZY POLSKĄ A RADZIECKĄ UKRAINĄ I JEJ REALIZACJA WOBEC MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ W POLSCE" РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], Година 6 Bрој 6 (24 February 2023)