Halczak, Bohdan. " UMOWA O WYMIANIE LUDNOŚCI Z DNIA 9 WRZEŚNIA 1944 R. MIĘDZY POLSKĄ A RADZIECKĄ UKRAINĄ I JEJ REALIZACJA WOBEC MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ W POLSCE." РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], 6.6 (2022): 89-110. Web. 7 Dec. 2023