Halczak, B. 2023 Feb 24. UMOWA O WYMIANIE LUDNOŚCI Z DNIA 9 WRZEŚNIA 1944 R. MIĘDZY POLSKĄ A RADZIECKĄ UKRAINĄ I JEJ REALIZACJA WOBEC MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ W POLSCE. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ. [Online] 6:6