Halczak, B. (2023). UMOWA O WYMIANIE LUDNOŚCI Z DNIA 9 WRZEŚNIA 1944 R. MIĘDZY POLSKĄ A RADZIECKĄ UKRAINĄ I JEJ REALIZACJA WOBEC MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ W POLSCE. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, 6(6), 89-110. doi:10.19090/rs.2022.6.89-110