Марчок, Даниела. " IN MEMORIAM ПРОФ. ДР ЯНКО РАМАЧ (1955–2022)" РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], Година 6 Bрој 6 (24 February 2023)