Римар Симунович, Ана. " НОМАДСКА СУДЬБА РУСНАЦОХ У МИТУ ЗАВИЧАЮ МИХАЙЛА КОВАЧА" РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], Година 4 Bрој 4 (18 February 2021)