TY - JOUR AU - Румянцев, Олег PY - 2021/02/18 TI - ЛИСТ МИРОНА БУДИНСЬКОГО ДО ОЛЕКСИ МИШАНИЧА (1970) В КОНСТЕКСТІ ПИТАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ РУСИНІВ БАЧКИ І СРЕМА JF - РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ; Год. 4 Бр. 4 (2020)DO - 10.19090/rs.2020.4.11-22 KW - N2 - У статті розглянуто ставлення письменника Мирона Будинського до питання ідентичності русинів Бачки і Срему. Стаття містить неопублікований лист М.Будинського до українського науковця О.Мишанича. UR - https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/42