Римар Симунович, Ана. " ДОМ У ТВОРЧОСЦИ МИХАЙЛА КОВАЧА" РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], Година 3 Bрој 3 (30 March 2020)