Marčoková, Daniela. " PRÍSPEVKY O JAZYKU RUSÍNOV V SLOVENSKEJ MEDZIVOJNOVEJ TLAČI" РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], Година 3 Bрој 3 (30 March 2020)