Marčoková, Daniela. " PRÍSPEVKY O JAZYKU RUSÍNOV V SLOVENSKEJ MEDZIVOJNOVEJ TLAČI." РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], 3.3 (2019): 127-142. Web. 14 Apr. 2021