Marčoková, D. 2020 Mar 30. PRÍSPEVKY O JAZYKU RUSÍNOV V SLOVENSKEJ MEDZIVOJNOVEJ TLAČI. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ. [Online] 3:3