Marčoková, D. (2020). PRÍSPEVKY O JAZYKU RUSÍNOV V SLOVENSKEJ MEDZIVOJNOVEJ TLAČI. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, 3(3), 127-142. doi:10.19090/rs.2019.3.127-142