MARČOKOVÁ, Daniela. PRÍSPEVKY O JAZYKU RUSÍNOV V SLOVENSKEJ MEDZIVOJNOVEJ TLAČI. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 127-142, mar. 2020. ISSN 2560-3612. Доступно на: <http://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/39>. Датум приступа: 14 apr. 2021 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2019.3.127-142.