Румянцев, ., & Мишанич, . (2020). ЛИСТИ ШТЕФАНА ГУДАКА ДО ОЛЕКСИ МИШАНИЧА (1968–1999). РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, 3(3), 113-126. doi:10.19090/rs.2019.3.113-126