Фейса, Михайло. " ПРЕДКЛАДИ ЗА ИНКОРПОРОВАНЄ АПА СТИЛУ ДО РУСКОГО ПРАВОПИСУ" РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], Година 3 Bрој 3 (30 March 2020)